Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, Ting Lv, Jianqing Liang, Qisheng Zhang, Wei Xu, Youhua Xie, Xiaoyue Wang, Zhenghong Yuan, Junbo Liang, Rong Zhang, Xinhua Lin. Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids[J]. Protein&Cell, 2020, 11(10): 771-775. doi: 10.1007/s13238-020-00718-6
Citation: Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, Ting Lv, Jianqing Liang, Qisheng Zhang, Wei Xu, Youhua Xie, Xiaoyue Wang, Zhenghong Yuan, Junbo Liang, Rong Zhang, Xinhua Lin. Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids[J]. Protein&Cell, 2020, 11(10): 771-775. doi: 10.1007/s13238-020-00718-6

Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return