Dali Tong, Mei Zhang, Yunru Yang, Han Xia, Haiyang Tong, Huajun Zhang, Weihong Zeng, Muziying Liu, Yan Wu, Huan Ma, Xue Hu, Weiyong Liu, Yuan Cai, Yanfeng Yao, Yichuan Yao, Kunpeng Liu, Shifang Shan, Yajuan Li, Ge Gao, Weiwei Guo, Yun Peng, Shaohong Chen, Juhong Rao, Jiaxuan Zhao, Juan Min, Qingjun Zhu, Yanmin Zheng, Lianxin Liu, Chao Shan, Kai Zhong, Zilong Qiu, Tengchuan Jin, Sandra Chiu, Zhiming Yuan, Tian Xue. Single-dose AAV-based vaccine induces a high level of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in rhesus macaques[J]. Protein&Cell, 2023, 14(1): 69-73. doi: 10.1093/procel/pwac020
Citation: Dali Tong, Mei Zhang, Yunru Yang, Han Xia, Haiyang Tong, Huajun Zhang, Weihong Zeng, Muziying Liu, Yan Wu, Huan Ma, Xue Hu, Weiyong Liu, Yuan Cai, Yanfeng Yao, Yichuan Yao, Kunpeng Liu, Shifang Shan, Yajuan Li, Ge Gao, Weiwei Guo, Yun Peng, Shaohong Chen, Juhong Rao, Jiaxuan Zhao, Juan Min, Qingjun Zhu, Yanmin Zheng, Lianxin Liu, Chao Shan, Kai Zhong, Zilong Qiu, Tengchuan Jin, Sandra Chiu, Zhiming Yuan, Tian Xue. Single-dose AAV-based vaccine induces a high level of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in rhesus macaques[J]. Protein&Cell, 2023, 14(1): 69-73. doi: 10.1093/procel/pwac020
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return