Fei Feng, Yunkai Zhu, Yanlong Ma, Yuyan Wang, Yin Yu, Xinran Sun, Yuanlin Song, Zhugui Shao, Xinxin Huang, Ying Liao, Jingyun Ma, Yuping He, Mingyuan Wang, Longhai Tang, Yaowei Huang, Jincun Zhao, Qiang Ding, Youhua Xie, Qiliang Cai, Hui Xiao, Chun Li, Zhenghong Yuan, Rong Zhang. A CRISPR activation screen identifies genes that enhance SARS-CoV-2 infection[J]. Protein&Cell, 2023, 14(1): 64-68. doi: 10.1093/procel/pwac036
Citation: Fei Feng, Yunkai Zhu, Yanlong Ma, Yuyan Wang, Yin Yu, Xinran Sun, Yuanlin Song, Zhugui Shao, Xinxin Huang, Ying Liao, Jingyun Ma, Yuping He, Mingyuan Wang, Longhai Tang, Yaowei Huang, Jincun Zhao, Qiang Ding, Youhua Xie, Qiliang Cai, Hui Xiao, Chun Li, Zhenghong Yuan, Rong Zhang. A CRISPR activation screen identifies genes that enhance SARS-CoV-2 infection[J]. Protein&Cell, 2023, 14(1): 64-68. doi: 10.1093/procel/pwac036
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return