Simeng Zhao, Fengjiang Liu, Shizhen Qiu, Qiaoshuai Lan, Yiran Wu, Wei Xu, Junzi Ke, Jie Yang, Xiaoyan Liu, Kun Wang, Hangtian Guo, Shuai Xia, Fangfang Zhang, Jiabei Wang, Xiaowen Hu, Lu Lu, Shibo Jiang, Suwen Zhao, Lianxin Liu, Youhua Xie, Xiuna Yang, Haopeng Wang, Guisheng Zhong. A core epitope targeting antibody of SARS-CoV-2[J]. Protein&Cell, 2023, 14(1): 74-78. doi: 10.1093/procel/pwac042
Citation: Simeng Zhao, Fengjiang Liu, Shizhen Qiu, Qiaoshuai Lan, Yiran Wu, Wei Xu, Junzi Ke, Jie Yang, Xiaoyan Liu, Kun Wang, Hangtian Guo, Shuai Xia, Fangfang Zhang, Jiabei Wang, Xiaowen Hu, Lu Lu, Shibo Jiang, Suwen Zhao, Lianxin Liu, Youhua Xie, Xiuna Yang, Haopeng Wang, Guisheng Zhong. A core epitope targeting antibody of SARS-CoV-2[J]. Protein&Cell, 2023, 14(1): 74-78. doi: 10.1093/procel/pwac042
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return